Прием I клас

Прием I клас

Информация за родителите на бъдещите първокласници

през учебната 2022/2023 година

 

Класен ръководител : старши учител Мария Желева,

Занималня (ЦОУД) : учител Кремена Николова     

 

ОУ „Иван Вазов“ кв. Банево е в списъка на иновативните училища от учебната 2019 / 2020 година.

Училището разполага с модерна материална база и квалифицирани преподаватели. Осигурено е ранно чуждоезиково обучение по английски език .

Учениците имат възможност да избират из множество клубове за дейности по интереси.

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА;
 • МАТЕМАТИКА;
 • МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ;
 • МЛАД ХУДОЖНИК;
 • СРЪЧКОВЦИ;
 • МЛАД ЧИТАТЕЛ;
 • ЗАНИМАТЕЛЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК;
 • ХОРЕОГРАФИЯ.

 

Осигурено е кетърингово хранене и целодневна организация на учебния ден.

За учениците от начален етап са осигурени безплатна закуска, плод, мляко и мед.

           

Ред за приема

на ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 година:

 1.Дейностите по организацията и приема на деца в I клас  в ОУ ”Иван Вазов” да се съгласуват  с Правилата за прием на деца  в първи клас в учебни заведения на територията на община Бургас,  утвърдени от кмета – г-н Димитър Николов, както следва:

1.1. Приемът в първи клас се извършва по електронен път в електронната система  за учебни заведения на адрес: https://www.uburgas.org/

1.2. Заявленията за постъпване в учебните заведения се подават от 11.05.2022 г. до 20.05 2022 г.

1.3. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2022 г. на електронната страница за прием и на видно място в ОУ ”Иван Вазов”.

1.4. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в ОУ”Иван Вазов”от 06.06.2022 г. до 10.06.2022 г.

1.5. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 17.06.2022 г. до 23.06.2022 г.чрез електронната система за записване или като подадат заявление по образец в учебното заведение.

1.6. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 28.06.2022 г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2022 до 06.07.2022 г.

Приемът за I-ви клас (подаването на заявления и класирането) за учебната 2022/2023 година за всички училища на територията на Община Бургас ще се осъществява в сроковете определени от Община Бургас чрез съществуващата обща електронна система на адрес www.uburgas.org, а записването ще става в канцеларията на ОУ "ИВАН ВАЗОВ" с работно време от 08:30 до 16:30 ч.

       _______________________________________

Необходими документи при записване

(всеки работен от 08:30 до 16:30 ч.):

1.  Заявление за прием на ученик в първи клас с регистрационен формуляр към него (по образец на училището);

2. Декларация за обработване на лични данни (по образец на училището);

3. Заявление (по образец на училището) за:

 • разширена подготовка;
 • участие в група за целодневна организация на учебния ден;
 • разширено изучаване на английски език;
 • занимания по интереси;
 • хореография;
 • спортни дейности;
 • кетърингово хранене;

4. Удостоверение за раждане – копие;

5. Лична карта на родител / настойник на детето (за сверяване на данни);

6. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас (ако детето е посещавало) – оригинал

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или желаят то да се запише в първи клас в годината, в който навършва 6 години, родителят попълва декларация по образец на учебното заведение.

      

ВАЖНО!!! Документи за записване, на класираните могат да се подават и по електронен път на е-mail : ou_ivazov_banevo@abv.bg, като в срок до 06.07.2022 г. се представя оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група/ подготвителен клас.