Обществен съвет

Родители

Избрани членове на Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, кв. Банево, гр. Бургас:

  1. Теодора Янчева – председател
  2. Мария Янкова – секретарк
  3. Мария Георгиева – ст.експерт на община Бургас, член на финансиращия орган
  4. Галя Балджиева – член
  5. Елена Грънчарова - член

Избрани резервни членове на Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, кв. Банево, гр. Бургас

  1. Юкрие Пюскюлю
  2. Златина Гочева