Обществен съвет

Родители

Избрани членове на Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, кв. Банево, гр. Бургас:

  1. Дарина Лефтерова – председател
  2. Светлана Бошнакова – протоколчик
  3. Божана Цонева – член
  4. Зоя Добрева – член

Избрани резервни членове на Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“, кв. Банево, гр. Бургас

  1. Тинка Славова
  2. Музефере Ахмед