Графици 2020/2021

Графици 2020/2021

График консултиране от учители по предмети, по класове.

И График на клубовете за учебната 2020/2021.

Утвърдени от Директора.