ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ на ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ с УЧЕНИЦИ през лято 2020

ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ на ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ с УЧЕНИЦИ през лято 2020