Тържествено откриване на учебната 2019-2020 година