Паралелки

1 КЛАС

Класен ръководител - Мария Желева

Научи повече
2 КЛАС

2 КЛАС

Класен ръководител - Боряна Стамболиева

Научи повече
3 КЛАС

3 КЛАС

Класен ръководител : Анета Карастоянов.

Научи повече
3 КЛАС

3 КЛАС

Класен ръководител - Росица Кирякова.

Научи повече
5 КЛАС

5 КЛАС

Класен ръководител - Веселина Христова

Научи повече
6 КЛАС

6 КЛАС

Класен ръководител - Недялка Недялкова

Научи повече