“ Приятели на книгата „

“ Приятели на книгата „

“ Приятели на книгата „

За трета поредна година по проект“Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етническите малцинства в Община Бургас“ между клубовете „Приятели на книгата“ се проведе състезание и нашите ученици те отново получиха заслужени награди за отличното си представяне.