Посещение на "Пътеката на саблеклюна", Атанасовско езеро

Посещение на "Пътеката на саблеклюна", Атанасовско езеро

Посещение на "Пътеката на саблеклюна", Атанасовско езеро