„Иновации в действие“

 „Иновации в действие“

„Иновации в действие“

В иновативното ОУ „Светлина“-с.Тополица днес се проведе форум за обмен на успешни иновативни практики по Национална програма „Иновации в действие“. Гости на събитието бяха учители и ученици от иновативно училище"Иван Вазов“- кв.Банево. Работната програма предостави възможност да бъде демонстриран Моделът на интегрирано тематично учене чрез комплексни дейности. Изнесени бяха презентации, илюстриращи дейността на училището, както в урочната, така и в извънурочната работа, в т.ч. и по национални и международни програми и проекти.
Нагледно беше показано как новите мобилни приложения и използването на добавена реалност в проектно базираното обучение водят до разнообразяване на учебните часове и поставяне на учениците в активна позиция в образователния дискурс за постигане на по-високи резултати.
Гостуващото училище-ОУ"Ив.Вазов", изрази благодарност за споделените успешни практики и заяви, че екипът си тръгва зареден с много идеи.