Анкета за мнението ви и информация за електронното обучение

Анкета за мнението ви и информация за електронното обучение

Анкета за мнението ви и информация за електронното обучение

 

ОУ "Иван Вазов" гр. Бургас, кв. Банево Училището като образователна институция търси вашето мнение и информация за обучението в електронна среда, как работи и какво може да се подобри. Процесът ще продължи да се развива по-ефективно за повишаване на образователните и социалните компетентности на учениците.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_U7W6mq0MiVKgHQekLxVdthUQkpGNU5BQTFDVzcyUUJDRUc0U01FS09XMC4u&fbclid=IwAR2Ck8J1gjvJXaKJ_7qDcUdCPUm5rviWrWdO3OGiZ3fFVA5qWgvIQhJuskc