Спечелен проект по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Спечелен проект по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

Спечелен проект по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”

ОУ“Иван Вазов“кв.Банево е едно от четирте училища в Бургас спечелили проект по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”, която има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите, като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM. Те ще предоставят всички необходими условия за провеждането на съвременно и качествено STEM обучение в училище. Програмата финансира проекти за изграждане на училищни STEM центрове за 45 000 лева.