Благодарност към родителите

Благодарност към родителите

Благодарност към родителите

Огромни благодарности на всички родители, които отделиха от свободноно си време и направиха класната стая на открито още по-хубава! Тя е изградена по проект ПУДООС и искрено се надяваме жителите и гостите на кв.Банево да пазят всичко това чисто, за да може нашите деца да учат в модерно и иновативно училище!