Достойно представяне в състезанието на СБНУ

Достойно представяне в състезанието на СБНУ