СРЕЩА НА ТЕМА "ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ"

СРЕЩА НА ТЕМА "ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ"

СРЕЩА НА ТЕМА "ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ"

21.04.2021

Днес 21.04.2021 г. се състоя среща-разговор между:
инспектор ДПС Г-жа Радостина Симеонова от II-ро РПУ-Бургас;
полицейски инспектор към II-ро РПУ – Г-жа Радостина Каръкова и
учениците от V, VI и VII клас от ОУ „Иван Вазов“ – кв. Банево.

Темата на срещата бе: „Последици от противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.“
Учениците бяха запознати с наказанията, касаещи противообществените прояви.
Акцентът на срещата бе поставен върху факта, че НЕПОЗНАВАНЕТО НА ЗАКОНА НЕ Е ИЗВИНЕНИЕ И НЕ НИ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ.