Обучение на педагогическите специалисти

Обучение на педагогическите специалисти

19.05.2022

Тема на обучението : "Активно образование - фокусирано към решения" 16 академични часа

Място на провеждане : хотел "Парадайс" - гр. Поморие

Период на провеждане : 20-21.05.2022 г.

Начален и краен час : 09:00 часа до 16:15 ч. ( 8 часа присъствено )

Наименование на обучителна организация : СНЦ "Образование и технологии"

Брой педагогически специалисти : 14 (всички)