03.10.2022 - Неучебен ден

03.10.2022 - Неучебен ден

03.10.2022 - Неучебен ден

Във връзка с изборите за Народно събрание на 2 октомври.