Учебна евакуация

Учебна евакуация

Днес 22.11.2022г.,в 10 часа, бе проведена учебна евакуация на служителите и учениците от сградата на ОУ"Иван Вазов"-кв.Банево в съответствие с плана за евакуация.Отработено бе заниятието: "Действия на намиращите се в сградата при избухване на пожар в един от кабинетите".Практическото занятие премина успешно в съответствие с разписаните правила за евакуация.Лицата, отговорни за мероприятията,се справиха отлично.Евакуацията постигна целите си.