Покана за присъствие на общо събрание за избор на нов обществен съвет

Покана за присъствие на общо събрание за избор на нов обществен съвет

Покана за присъствие на общо събрание за избор на нов обществен съвет