Информационна кампания "Дигитална раница"

Информационна кампания "Дигитална раница"

Информационна кампания "Дигитална раница"

На 24.02.2023г. в ОУ "Иван Вазов"- гр. Бургас, кв. Банево бе проведена училищна информационна кампания "Дигитална раница".Учителите, присъствали на обученията, проведени от РУО гр.Бургас, споделиха наученото с колегите си.Класните ръководители имат задължението да проведат инф.кампания сред учениците и техните родители.Новият програмен продукт "Дигитална раница" на МОН , създаден по проект: "Образование за утрешния ден " обединява електронните ресурси и дава възможност за получаване на разнообразна информация, свързана с образованието на българските ученици. "Дигитална раница" е иновативна платформа , подпомагаща образователния процес.