Новини

Първокласно начало- забавно е да пишем и разпознаваме трудните звукове-"ч", "ц", "х"

Ден на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза в училище

Интегриран урок на тема: " Пътят на платовете"

 „Иновации в действие“

Неучебен , но присъствен ден 28.10.2019 г.