STEM среда

STEM среда

STEM среда

 

Изградили сме STEM център :

"Изследователска лаборатория"

         Водени от желанието да поставим учениците в една нова среда-модерна  и адекватна, даваща възможност да развиваме у тях уменията на 21-ви век. Учебната среда поставя фокус върху режимите на учене и архитектурната среда.

         Центърът е разположен на първия етаж на площ от 45 кв. метра, състояща се от класна стая и фоайе.
Средата е организирана така, че да дава възможност за прилагане на всичките шест режима на учене: на върха; пещера; езерце ;огнище; преживяване и движение. Пълняемостта на класовете в нашето училище е от 14 до 18 ученика и позволява на преподавателя да работи ефективно. Центърът претърпя цялостен ремонт по отношение на : стени, под, врати, отопление, осветление, ново окабеляване, вентилация, пожароизвестяване, Wi-Fi. Свързан е с : 

  • малък спортен салон;
  • спортни игрища по волейбол и футбол ;
  • класна стая на открито / изградена по проект на ПУУДОС през 2020 г./.

        Състои се от изолиран кът за учителите, където те да се събират да планират и подготвят заедно учебното съдържание. Разполагаме и с обособено малко хранилище във фоайето , където ще бъде обособена зона за движение /висящи въжета за катерени/ и стенни закачалки за дрехите.

       Мебелите са разнообразни: стъпаловидно и дъговидно разположени пейки за сядане в един от ъглите, стабилен ъглов плот в диагоналния ъгъл, преносими модулни маси, позволяващи смяна на режимите, столове от 2 вида с различни височини и пуфове. Шкафовете ще бъдат мобилни и ще позволяват изграждане на прегради и оформяне на кътове.
      Технологичното оборудване е подбрано и съобразено с възможностите за работа в различни режими, създаване на виртуални модели и уроци с учебно съдържание по различни предмети и при различните режими. Ще се използва образователен софтуер за виртуална реалност и камера z Space Studio  , позволяваща изследването на модели и обекти, да извършват дисекции на пластовете на 3D обект. С помощта на вградените софтуери  се подпомага работата на преподавателите по химия, физика, астрономия и математика. Посредством камера z View всеки ученик наблюдава работата на преподавателя на 65 инчов интерактивен дисплей.  Прилага се и модел за организация на учебния процес: 1:1, всеки ученик и учител ще има свое   електронно устройство. Има и обособен шкаф за зареждането им.
      Центърът ще разполага и с мобилни дигитални лабораторни комплекти,оборудване и материали за експерименти и проектни задания. Ще се използва като място за създаване на дигитални и ръчни продукти.

 

Галерия със снимки - тук
Публикация на Димитър Николов:
Иновативен  училищен STEM център бе открит в ОУ “Иван Вазов“ в кв. „Банево“ и учениците вече трупат знания чрез използването на модерни технологии. Поздравления за екипа на училището! 
Учебното заведение е едно от първите в града, което бе одобрено и получи средства по национална програма „Изграждане на STEM среда“ за разкриване на иновативни технологични центрове.
Иновативният център представлява изследователска лаборатория, в която учебно пространство е специално създадено и оборудвано с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природно-математическите науки. 
Помещението е със съвременен дизайн, оборудване и обзавеждане, в които е интегрирано ново учебно съдържание, свързано с интересите и възможностите на учениците и с акцент върху развитието на практическите им умения и креативност.
Центърът разполага с модерно технологично оборудване, образователен софтуер за виртуална реалност и платформата z Space Studio, позволяваща изследването на модели и извършване на дисекции на 3D обекти.
С интерактивния дисплей, който работи в комбинация с учебния и презентационен софтуер mozabook и със станцията z Space учителите ще създават преживяване, което ще засили интереса на учениците към изучаваните предмети.
Компютърната мрежа, създадена между учителския компютър и ученическите лаптопи ще предоставя възможност за бърза комуникация и изпълнение на екипни задачи. 
Технологичното оборудване е подбрано и съобразено с възможностите за работа в различни режими, създаване на виртуални модели и уроци по различни учебни предмети.
Различните зони на учене ще предоставят възможност на учениците за „правене“, за екипна работа, а учебното съдържание ще интегрира информация по природните науки, технологиите и математиката.
Промяната е свързана, не само със средата и технологиите, а и с учебното съдържание и методите на преподаване. 
Освен изследователската лаборатория, в помещението е обособено и място за отдих на учениците в свободното време.

Източник : тук


Файл
Кметът Димитър Николов за открития STEM център

Галерия със снимки - https://ou-banevo.com/gallery.php?id=279 Публикация на Димитър Николов: Иновативен училищен STEM център бе открит в ОУ “Иван Вазов“ в кв. „Банево“ и учениците вече трупат знания чрез използването на модерни технологии. Поздравления за екипа на училището! Учебното заведение е едно от първите в града, което бе одобрено и получи средства по национална програма „Изграждане на STEM среда“ за разкриване на иновативни технологични центрове. Иновативният център представлява изследователска лаборатория, в която учебно пространство е специално създадено и оборудвано с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природно-математическите науки. Помещението е със съвременен дизайн, оборудване и обзавеждане, в които е интегрирано ново учебно съдържание, свързано с интересите и възможностите на учениците и с акцент върху развитието на практическите им умения и креативност. Центърът разполага с модерно технологично оборудване, образователен софтуер за виртуална реалност и платформата z Space Studio, позволяваща изследването на модели и извършване на дисекции на 3D обекти. С интерактивния дисплей, който работи в комбинация с учебния и презентационен софтуер mozabook и със станцията z Space учителите ще създават преживяване, което ще засили интереса на учениците към изучаваните предмети. Компютърната мрежа, създадена между учителския компютър и ученическите лаптопи ще предоставя възможност за бърза комуникация и изпълнение на екипни задачи. Технологичното оборудване е подбрано и съобразено с възможностите за работа в различни режими, създаване на виртуални модели и уроци по различни учебни предмети. Различните зони на учене ще предоставят възможност на учениците за „правене“, за екипна работа, а учебното съдържание ще интегрира информация по природните науки, технологиите и математиката. Промяната е свързана, не само със средата и технологиите, а и с учебното съдържание и методите на преподаване. Освен изследователската лаборатория, в помещението е обособено и място за отдих на учениците в свободното време. Източник : https://www.facebook.com/dnikolov.eu/posts/4054768697951190

01.06.2021