Еко уроци на открито

Еко уроци на открито

Еко уроци на открито

В двора на училището е изградена класна стая на открито.

           Оформена е зона за екологично образование на открито, вклюително и достъпа до зоната за отдих, монтирани са портал с пергола и кашпи; пейка с пергола, решетка и кашпи и комплекти маси с пейки. 

Оформени са цветни лехи разположениа пред парковите маси с пейки. Учениците участваха в засаждането на цветята в тях и в кашпите. Същите ще полагат грижи за отглеждането им. Има зона за градина с билки и подправки, позиционирана в дясно от зоната за екологично образование. Семена и разсад са положени в почвата от учениците по време на часовете по Човекът и природата. Грижите за тях ще се извършват в часовете по Технологии и предприемачество.

Оформена и зона за компостиране , която е част от екологично-образователните теми. В близост до оградата на училището са поставени два компостера.

На границата между тревната площ и спортната площадка са поставени 3 кофи за разделно събиране на отпадъци - пластмаса, стъкло и хартия. Темата за разделното събиране и рециклиране на отпадъците е част от теоретично-образователните занятия в рамките на проекта.

 

Създадените услоия са обособени в 5 функционални зони:

  • Зона за екологично образование на открито;
  • Зона за оформяне на цветни лехи;
  • Зона за градина с билки и подправки;
  • Зона за разполагане на компостери;
  • Зона за разделно събиране на отпадъци.