Първокласно начало

Първокласно начало

Първокласно начало

Проектът "Първокласно  начало" е финансиран от Община Бургас и съфинансиран от ОУ "Иван Вазов" кв. Банево.

Той включва

  • цялостен ремонт на стаята;
  • обзавеждане с чинове и шкафове;
  • технологични средства.

Част от мерките за реализиране на Общинска програма „Първокласно начало“ включват закупуване на интерактивни образователни технологии за работа в първи клас.

След прочуване на най-новите технологични средства, отговарящи на изискванията за съвременна образователна среда е избрано оборудването с най-добри характеристики. Това е интерактивен панел с вграден компютър. Панелът е със сензорен екран, операционни системи Windows 10 и Android, и софтуер за работа с интерактивно съдържание.  Няма необходимост от допълнително закупуване на лаптоп и проектор. 

През учебната 2019/2020 са осигурени и индивидуални таблети на учениците.