„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Предоставя се възможност за квалификация на педагогическите специалисти.

Електронен сайт на проекта  :

https://teachers.mon.bg/

През учебната 2019 / 2020 г., учителският колектив се включи по Проекта "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" и премина обучение на тема "Ползване и създаване на електронни ресурси с отворен код", като обучените получиха по три квалификационни кредита. 

През настоящата 2020/2021 година кандидастваме за участие в IV-тата кампания на Проекта.  Обучението, в което ще се включат е свързано с подготовката на педагогическите специалисти за ефективно преподаване, STEM образование, интегрирано знание и интегративни уроци.