НП "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот"

НП "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот"

НП "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот"

През учебната 2021/2022 година ОУ "Иван Вазов" работи по НП "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот". 
Целта на програмата е да си подобри сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, водеща към повишаване на мотивацията на децата за образование.

Привличането на родителите, като активни участници в училищния живот на децата им, цели изграждането на партньорство между родител-учител-училище.

Началото на изпълнението на програмата е поставено с провеждането на срещи по паралелки и то е много успешно.

Срещите са с актуална тематика и с присъствието на психолог. Всички участници са на мнение, че те са ги подпомогнали при взаимното опознаване и израждането на позитивно отношение към училището.

Теми на родителски срещи:

Клас

Дата

1.

„Емоционална интелигентност при учениците – как да я развием“

III

23.09.2021

2.

Как да мотивираме детето да усвоява знания и умения“

II

30.09.2021

3.

„Вече сме приятели – толкова различни, толкова еднакви“

IV

07.10.2021

4.

„Познаваме ли децата си? Те вече са тийнейджъри.

VI

01.10.2021

5.

„Как да помогнем на детето да преодолее страховете си. Емоции и страхове“

I

08.10.2021

6.

„Адаптиране и как учениците да преодолеят стреса при преминаване от начален в прогимназиален етап“

V

29.10.2021

7.

Детето в интернет риск или възможност за развитието на технически умения“

VII

19.10.2021

 

Линк към снимки .

Линк към снимки от празник 21.04.2022 "Ден на Земята по НП на МОН "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" - линк